ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ

Κυριακή, 23 Αυγούστου 2015

Αθανάσιος μοναχός Νεοσκητιώτης

Αθανάσιος μοναχός Νεοσκητιώτης (1863-1933)
(Φωτογραφία: Εργαστήριο Καλύβης Κυριλλαίων, Νέα Σκήτη)
Αθανάσιος μοναχός Νεοσκητιώτης (1863-1933)
(Φωτογραφία: Αλή Σαμή)