ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ

Τετάρτη, 21 Αυγούστου 2013

Φιλάρετος ηγούμενος μονής Κωνσταμονίτου

Αρχιμανδρίτης Φιλάρετος, ηγούμενος της μονής Κωνσταμονίτου (1890-1963)
Αρχιμανδρίτης Φιλάρετος, ηγούμενος της μονής Κωνσταμονίτου (1890-1963)