ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ

Δευτέρα, 16 Ιουλίου 2012

Συνέσιος ιεροδιάκονος Σταυρονικητιανός

Συνέσιος ιεροδιάκονος Σταυρονικητιανός,
ο ψάλτης (1878-1949)