ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ

Κυριακή, 2 Μαρτίου 2014

Χαράλαμπος ηγούμενος μονής Διονυσίου


Αρχιμανδρίτης Χαράλαμπος, ηγούμενος της μονής Διονυσίου (1913-2001)
(Φωτογραφία: Douglas Lyttle, 1982)

Αρχιμανδρίτης Χαράλαμπος, ηγούμενος της μονής Διονυσίου (1913-2001), με τον μοναχό Αρσένιο (†1983) στο Μπουραζέρη
(Πηγή: Ιωσήφ Μοναχός, Ιερομόναχος Χαράλαμπος Διονυσιάτης. Ο διδάσκαλος της νοεράς προσευχής, 2002)

Αρχιμανδρίτης Χαράλαμπος, ηγούμενος της μονής Διονυσίου (1913-2001), με τον μοναχό Αρσένιο (†1983) στο Μπουραζέρη (1970)
(Πηγή: Ιωσήφ Μοναχός, Ιερομόναχος Χαράλαμπος Διονυσιάτης. Ο διδάσκαλος της νοεράς προσευχής, 2002)

Αρχιμανδρίτης Χαράλαμπος, ηγούμενος της μονής Διονυσίου (1913-2001)

Αρχιμανδρίτης Χαράλαμπος, ηγούμενος της μονής Διονυσίου (1913-2001)
(Πηγή: Ιωσήφ Μοναχός, Ιερομόναχος Χαράλαμπος Διονυσιάτης. Ο διδάσκαλος της νοεράς προσευχής, 2002)